Bursa Web Tasarım
MENÜ

Kullanım Koşulları

Ana Sayfa » Kullanım Koşulları

İnternet Site Kullanım Sözleşmesi

Bu web sitesini kullanarak, bursawebproje.com web sitesindeki kullanım sözleşmesini imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca, 18 yaşın üzerinde olduğunuz ve sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede belirtilen şartlara uyacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler verir. Taraflar bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde, bahsi geçen hak ve yükümlülükleri doğru, tam ve zamanında yerine getireceklerini kabul ederler.

1- Sorumluluklar
bursawebproje.com, bu web sitesini her şekilde kullanma ve kullanma yetkisine sahiptir. bursawebproje.com, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir bilgilendirmeye gerek kalmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
bursawebproje.com tarafından sunulan hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlanacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veya bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için herhangi bir başka eylemde bulunmayacağını peşinen kabul eder. Aksi takdirde, kullanıcı üçüncü taraflara zarar vermekten sorumlu olacaktır ve hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanacaktır.

Kullanıcı, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişim kurarken genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı veya yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerik oluşturma veya paylaşma sözleşmesini kabul eder. Aksi halde herhangi bir zarardan kendisi sorumludur ve “Site” yetkilileri bu hesapları durdurabilir, sona erdirebilir veya yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, yargı mercilerinden kullanıcı hesapları veya etkinliklerle ilgili bilgi talepleri gelirse bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. bursawebproje.com üyeleri, birbirleri veya üçüncü taraflarla olan ilişkilerinden sorumludur.

2- Kayıt İşlemleri ve Kullanıcı Sorumlulukları

2.1. Kayıt sırasında bursawebproje.com adresine veri, metin, fotoğraf, grafik veya diğer materyalleri girmeniz gerekmektedir. onu içerir. Bilgilerinizin güvenliği size aittir, çünkü biz bilgilerin internette yayılmasına yardımcı oluruz. bursawebproje.com’a veya diğer kullanıcılara zarar verdiğine inanırsa kullanıcı bilgilerinizi yayından tamamen veya kısmen kaldırabilir. Sitemize bıraktığınız kişisel verileriniz diğer kişiler tarafından kısmen veya tamamen kullanılabilir.

2.2 Kayıt Şartları: bursawebproje.com’a kayıt olurken, kişisel ve şirket bilgilerinizi doğru, kesin ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. bursawebproje.com, kişisel bilgilerinizin yanlış veya eksik olduğunu belirlerse kaydınızı silebilir. Üye olarak bir kuruluşa veya firmaya temsil ediyorsanız, bu metin bu kuruluşa veya firmaya bağlantı sağlar.

2.3. bursawebproje.com web sitesinde bulunan ürünlerin, mesajların ve tanıtımınız, sahte veya çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın tescil hakkı, teklif hakkı vb. haklarının çiğnememesi, pornografi veya çıplaklık içermemesi, virüs veya programlama özelliği içermemesi vb.

2.4. Kullanıcı, kayıt bilgilerini doğru, eksiksiz ve güncel tutmalıdır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve hesap Kullanıcıya bilgilendirilmeden kapatılacak. Kullanıcı, kendi web sitesi ve üçüncü taraf web sitelerinin şifreleri ve hesaplarının güvenliğinden sorumludur. Aksi halde, firma veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazlara zarar vermekten sorumlu tutulamaz.

3- Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. bursawebproje.com alan adının, işletmenin adını, markasını, patentini, logosunu, tasarımını, bilgilerini ve yöntemlerini içeren tüm fikri mülkiyet hakları, sitenin sahibine veya ilgili kişiye ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır. Bu web sitesini ziyaret etmek veya burada sunulan hizmetlerden yararlanmak, söz konusu fikri mülkiyet hakları hakkında hiçbir hak vermez.

3.2. Bu web sitesindeki herhangi bir içerik herhangi bir şekilde kopyalanamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz veya aktarılamaz. Sitenin tamamı veya bir kısmı başka bir sitede izinsiz olarak kullanılamaz.

4- Gizli Bilgi

4.1 bursawebproje.com web sitesi aracılığıyla kullanıcıların verdiği kişisel bilgileri üçüncü taraflara açıklamayacaktır. “Gizli Bilgiler” olarak adlandırılan bu kişisel bilgiler, Kullanıcı’yı tanımlamak için gerekli olan adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu ve e-posta adresini içerir.

4.2. Kullanıcı, sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Bu bilgilerin sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri için kullanılması ile sınırlı olduğunu kabul eder. Müşteri profili oluşturmak, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak için bu kişisel bilgiler kullanılabilir.

4.3. Gizli bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde talep edilmesi halinde ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklanabilir.

5- Garanti Vermeme

Bu sözleşme maddesi, mevcut kanunun izin verdiği ölçüde geçerli olacaktır. Hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” şekilde sunuluyor. Firma, bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil olmak üzere, pazarlanabilirlik, uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk gibi hiçbir zımni garanti vermemektedir.

6- Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirliği

Bu sözleşme şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

7- Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

bursawebproje.com, işbu sözleşme şartlarını ve sitede sunulan hizmetleri dilediği zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir. Sitede yayınlandığı tarihten itibaren değişiklikler geçerli olacaktır. Kullanıcı, değişiklikleri takip etme sorumluluğundadır. Kullanıcı, hizmetlerden yararlanmaya devam ederek bu değişiklikleri kabul etmiş olur.

8- Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili tüm bilgilendirmeler, kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi ve bursawebproje.com adresinden gönderilecektir. Kullanıcı, üyelik sırasında belirttiği adresin tebligat için geçerli adres olduğunu kabul eder ve bu adresin değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini kabul eder. Aksi halde, bu adrese yapılan tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9- Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda tarafların defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, site içerisindeki mesajlaşma, SMS ve bilgisayar ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecektir. Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

10- Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.